PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

iii

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

i wygody użytkownika

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania
w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na
urządzeniu.

Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego
gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu.
Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

Ostrzeżenia

Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.

Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach.
Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne
uszkodzenie.

Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie
prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie
wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych
podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu
grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie
zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja.

Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia,
ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub
do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem.
Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie.

Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec
wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na
drgającej powierzchni.

Korzystanie z zasilania elektrycznego

Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną
zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma
pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy
skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie
umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu
zasilającego.

Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór
mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów
obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu
wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza
maksymalnego obciążenia bezpiecznika.

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.