PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

8

Č

tin

a

Nešlapte na sít’ovou šňůru ani na ni nepokládejte těžké předměty. Sít’ovou
šňůru i všechny ostatní kabely veďte mimo trasy pohybujících se osob.

Při odpojování sít’ové šňůry ze zásuvky netahejte za vlastní kabel – použijte
zástrčku.

Pokud používáte prodlužovací šňůru, nesmí celkové proudové zatížení do ní
připojených zařízení přesahovat její jmenovitý proud. Navíc celkové proudové
zatížení všech spotřebičů zapojených do zásuvky ve zdi nesmí přesahovat
jmenovitý proud pojistky.

Najděte dokumentaci dodávanou se softwarovými programy a přesvědčte se,
zda můžete vybrat jiné kombinace rozlišení a barev. Tyto úpravy mohou zajistit
příjemnější zobrazení daného monitoru.

Čištění a servis

Postup čištění počítače a klávesnice

1

Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

2

Použijte měkký hadřík navlhčený ve vodě a jemně otřete vnější povrch
počítače a klávesnice. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čistící prostředky.

Postup čištění polohovacího zařízení

Čištění optické myši

Uživatelé optické myši naleznou pokyny pro údržbu v dokumentaci, která byla
součástí její dodávky.

Čištění monitoru

Dbejte na to, abyste udržovali displej čistý. Pokyny pro čištění viz dokumentace,
která byla součástí dodávky daného monitoru.

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.