ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

viii

Husk å følge eventuelle spesielle bestemmelser som gjelder på et sted, og slå
alltid av enheten når det er forbudt å bruke den, eller når den kan føre til
interferens eller fare. Bruk enheten bare i dens normale driftsposisjoner. Denne
enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes normalt,
og når enheten og antennen er plassert minst 1,5 centimeter fra kroppen (se
figuren nedenfor). Den bør ikke inneholde metall, og du bør plassere enheten i
en avstand fra kroppen som er angitt ovenfor. For korrekt overføring av
datafiler eller meldinger trenger denne enheten en nettforbindelse av god
kvalitet. I noen tilfeller kan overføring av datafiler eller meldinger bli forsinket
inntil en slik forbindelse er tilgjengelig. Sørg for at instruksjonene om
separasjonsavstand ovenfor blir fulgt inntil overføringen er fullført. Deler av
enheten er magnetisk. Metalliske materialer kan bli tiltrukket av enheten, og
personer med høreapparater bør ikke holde enheten mot øret som har slikt
utstyr. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier nær
enheten, fordi den lagrede informasjonen på dem kan bli slettet.

Medisinske enheter

Drift av radiooverføringsutstyr, medregnet trådløse telefoner, kan forstyrre
funksjonaliteten til medisinske enheter med utilstrekkelig beskyttelse. Kontakt
en lege eller produsenten av den medisinske enheten for å fastslå om den er
tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av
enheten på sykehus, legekontorer og lignende når det er utplassert plakater
med instruksjoner om at du skal gjøre det. Sykehus eller helseveseninstitusjoner
kan bruke utstyr som kan være følsomt for eksterne RF-sendinger.
Pacemakere. Pacemakerprodusenter anbefaler en minimumsavstand på 15,3
centimeter mellom trådløse enheter og en pacemaker for å unngå potensiell
forstyrrelse av pacemakeren. Disse anbefalingene stemmer overens med den
uavhengige forskningen til Wireless Technology Research og anbefalingene fra
denne organisasjonen. Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

Hold alltid enheten mer enn 15,3 centimeter fra pacemakeren.

Ikke bær enheten nær pacemakeren når enheten er slått på. Hvis du har
mistanke om interferens, slår du av enheten og flytter den.

Høreapparater. Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelt
høreapparater. Hvis det oppstår interferens, må du kontakte
tjenesteoperatøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke feilaktig installerte eller utilstrekkelig skjermede
elektroniske systemer i motorkjøretøy, for eksempel elektroniske
drivstoffinnsprøytingssystemer, ABS- (blokkeringsfrie) bremser, elektroniske
hastighetskontrollsystemer og kollisjonsputer. Kontakt produsenten eller
dennes representant hvis du vil ha mer informasjon om kjøretøyet eller
eventuelt utstyr som er lagt til. Bare kvalifisert personale bør betjene enheten
eller installere den i en kjøretøy. Feilaktig installasjon eller service på enheten
kan være farlig og ugyldiggjøre en eventuell garanti. Sjekk regelmessig at alt
trådløst utstyrt i kjøretøyet er montert og fungerer som det skal. Ikke oppbevar
eller transporter brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.