ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

ix

rom som enheten, dens deler eller utvidelser. For kjøretøy utstyrt med en
kollisjonspute er det viktig å huske at kollisjonsputer utvider seg med stor kraft.
Ikke plasser objekter, verken fastmontert eller portabelt utstyr, i området over
kollisjonsputen eller i kollisjonsputens utblåsningsområde. Hvis trådløst utstyr i
kjøretøyet er feilaktig installert og kollisjonsputen blåser seg opp, kan det
oppstå alvorlig personskade. Bruk av enheten om bord på fly er forbudt. Slå av
enheten før du går om bord på et fly. Bruken av trådløse telekomenheter i et
fly kan være farlig for flyets sikkerhet, forstyrre det trådløse telefonnettet og
kan være ulovlig.

Potensielt eksplosive miljøer

Slå av enheten når du befinner seg i et område med potensielt eksplosiv
atmosfære, og respekter alle skilt og instruksjoner. Potensielt eksplosive
atmosfærer omfatter områder der du normalt vil bli bedt om å slå av
kjøretøyets motor. Gnister i slike områder kan føre til en eksplosjon eller brann
med fare for personskade eller i verste fall død. Slå av notisbokmaskinen nær
bensinpumper. Overhold restriksjoner på bruk av radioutstyr i bensinlagre,
lagrings- og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der
sprengningsoperasjoner pågår. Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er
ofte skiltet, men ikke alltid. De omfatter områder under dekk på båter, anlegg
for distribusjon eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende
petroleumsgass (som propan eller butan) og områder der luften inneholder
kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver. Ikke slå på
notisboken når bruk av trådløs telefon er forbudt eller når det kan føre til
interferens eller faresituasjoner.

Nødanrop

Advarsel: Du kan ikke foreta nødanrop med denne enheten. Hvis du vil foreta
et nødanrop, må du ringe ut via mobiltelefonen eller andre telefonsystemer.

Instruksjoner for avhending

Ikke kast denne elektroniske enheten som vanlig forbrukeravfall.
Sørg for resirkulering av enheten for å redusere forurensning og
bidra til beskyttelse av det globale miljøet. Hvis du vil ha mer
informasjon om bestemmelsene i WEEE-direktivet (Waste from
Electrical and Electronics Equipment), besøk
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/
sustainability01.htm.

Advarsel om kvikksølv

For projektorer med intern pære eller elektroniske produkter som
inneholder LCD/CRT-skjerm eller et display uten -LED-bakgrunnslys:
Lampe(r) inne i produktet inneholder kvikksølv og må resirkuleres
eller avhendes i henhold til offentlige bestemmelser. Kontakt
elektronikkindustriens allianse på www.eiae.org. Konkret
informasjon om avhending av lamper på www.lamprecycle.org.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.