ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

xiii

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile
databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:
Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i
gang med oppsettet av datamaskinen.
Den generiske håndboken for TravelMate-serien inneholder nyttig informasjon
om alle modeller i TravelMate-produktserien. Den dekker grunnleggende
emner som Acer eRecovery Management, bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst
merk at både den generiske håndboken og AcerSystem User Guide som er
nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som
bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte.
Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse
modeller".
I den Hurtigguide får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og
funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan
datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i AcerSystem User
Guide. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som
systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/
problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og
sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-
fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg
disse trinnene for å åpne den:

1 Klikk på

Start, Alle Programmer, AcerSystem.

2 Klikk på AcerSystem User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert.
Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil
klikking på AcerSystem User Guide føre til at
installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil
vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og
Støtte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.