ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

3

Norsk

Bruk av tastaturet

Tastaturet har taster i normal størrelse og omfatter et innfelt numerisk
tastatur*, separate markørtaster, låse-, Windows-, funksjons- og spesialtaster.

Låsetaster og innfelt numerisk tastatur*

Tastaturet har tre låsetaster som kan slås av og på.

Det innfelte numeriske tastaturet fungerer som et separat numerisk tastatur på
en standard datamaskin. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre
hjørne av tastene. For å bevare tastaturet oversiktlig er
markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene.

* bare for visse modeller

Låsetast

Beskrivelse

Caps Lock

Når Caps Lock er på, skrives alle alfanumeriske tegn som STORE

bokstaver.

NumLk
<Fn> + <F11>*

Når NumLk er på, er det innfelte tastaturet i numerisk modus. Tastene

fungerer som en kalkulator (komplett med aritmetiske funksjoner +, -, *

og /). Bruk denne modusen når du trenger å legge inn mange numeriske

data. En bedre løsning kan være å koble til et eksternt numerisk tastatur

(keypad).

Scr Lk
<Fn> + <F12>

Når Scr Lk er på, beveger skjermen seg en linje opp eller ned når du

trykker på henholdsvis opp- eller nedpil. Scr Lk fungerer ikke med alle

applikasjoner.

Ønsket tilgang

NumLk på

NumLk av

Talltaster på integrert
tastatur

Skriv inn tall på vanlig måte.

Markørstyringstaster
på integrert tastatur

Hold < > nede mens du bruker

markørstyringstastene.

Hold <Fn> nede mens du

bruker

markørstyringstastene.

Viktige tastaturtaster

Hold <Fn> nede mens du skriver

bokstaver på integrert tastatur.

Skriv bokstavene på vanlig

måte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.