ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

14

Norsk

Batteri

Datamaskinen bruker et batterisett som gir deg lang bruk mellom
ladinger.

Egenskaper for batteriet

Batteriet har følgende egenskaper:

Bruker moderne batteriteknologi.

Varsler om lav spenning på batteriet.

Batteriet lades hver gang du kobler datamaskinen til
batterieliminatoren. Det gjør det mulig for deg å fortsette å arbeide
med datamaskinen mens batteriet lades. Lading mens datamaskinen er
slått av gir imidlertid betydelig raskere lading.
Batteriet vil vise seg hendig når du er ute og reiser, eller ved
strømbrudd. Det er fornuftig å ha et ekstra ladet batteri tilgjengelig i
reserve. Kontakt din forhandler for detaljer om hvordan et ekstra
batteri kan bestilles.

Få mer ut av batteriets levetid

Som alle andre batterier vil også batteriet i din datamaskins bli
dårligere etter hvert. Det betyr at batteriets ytelse blir dårligere med
tid og bruk. For å maksimere batteriets levetid anbefales det å følge
følgende råd.

Tilpasse et nytt batteri

Før du tar et nytt batteri i bruk, så er det en ”tilvenningsprosess” som
du bør følge:

1

Sett batteriet i uten at maskinen er slått på.

2

Koble til batterieliminatoren og lad batteriet fullt.

3

Koble fra batterieliminatoren.

4

Slå på datamaskinen og kjør på batteridrift.

5

Tøm batteriet helt til lampen som advarer mot lav
batterikapasitet, lyser.

6

Koble til batterieliminatoren og lad batteriet til det er fullt igjen.

Gjør dette inntil batteriet er ladet og utladet tre ganger.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.