ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

17

Eng

lish

Norsk

Advarsel om lavt energinivå på batteriet

Når maskinen brukes på batteri, så hold øye med Windows
batterimåler.

Advarsel: Koble til batterieliminatoren så raskt som mulig etter at
advarselen om lavt nivå på batteriet har dukket opp. Data vil gå
tapt dersom batteriet blir helt utladet, og datamaskinen slår seg
av selv.

Når advarselen om lavt nivå på batteriet dukker opp, så vil riktig
handling avhenge av situasjonen:

Situasjon

Anbefalt handling

Batterieliminatoren
og en strømkontakt
er tilgjengelig.

1. Koble batterieliminatoren til datamaskinen, og koble

så til strømnettet.

2. Lagre alle nødvendige filer.
3. Gjenoppta arbeidet.
Slå av maskinen om du ønsker en rask opplading.

Et ekstra fulladet
batteri er
tilgjengelig.

1. Lagre alle nødvendige filer.
2. Lukk alle applikasjoner.
3. Avslutt operativsystemet for å slå av datamaskinen.
4. Bytt batteri.
5. Skru på datamaskinen og fortsett med å arbeide.

Verken
batterieliminatoren
eller en
strømkontakt er
tilgjengelig. Du har
ikke reservebatteri.

1. Lagre alle nødvendige filer.
2. Lukk alle applikasjoner.
3. Avslutt operativsystemet for å slå av datamaskinen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.