ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

30

Norsk

Bruke programvare

Spille DVD-filmer

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på visse modeller.

Når DVD er installert i plassen for optisk stasjon, kan du spille DVD-filmer på
datamaskinen.

1

Løs ut DVD-skuffen, sett inn en DVD-plate og lukk DVD-skuffen.

Viktig! Når du starter DVD-spilleren for første gang, ber
programmet om at du oppgir sonekoden. DVD-plater er inndelt i
6 soner. Når DVD-stasjonen er satt til en sonekode, vil den bare
spille DVD-plater for den sonen. Du kan angi sonekoden
maksimalt fem ganger (medregnet første gang). Etter det blir den
sist angitte sonekoden permanent. Ved gjenoppretting av
harddisken tilbakestillles ikke antallet ganger sonekoden er
angitt. I en tabell senere i dette avsnittet finner du informasjon
om sonekoder for DVD-filmer.

2

DVD-filmen vil spilles automatisk etter noen få sekunder.

Merk: Hvis du vil endre sonekoden, setter du inn en DVD-film fra
en annen sone i DVD-stasjonen. Den elektroniske hjelpen har mer
informasjon.

Sonekode

Land eller Sone

1

USA, Canada

2

Europa, Midt-Østen, Sør-Afrika, Japan

3

Sørøst-Asia, Taiwan, Sør-Korea

4

Latin-Amerika, Australia, New Zealand

5

Tidligere SSSR, deler av Afrika, India

6

Folkerepublikken Kina

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.