ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

ix

Køretøjer

RF-signaler kan virke forstyrrende på forkert installerede eller utilstrækkeligt
beskyttede elektroniske system i motorkøretøjer, som f. eks. elektroniske
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske ABS-systemer, elektroniske
hastighedskontrolsystemer og airbag-systemer. Kontakt producenten af
køretøjet eller af det tilføjede ekstraudstyr, eller deres repræsentant, for
yderligere oplysninger. Enheden bør kun undergå service - eller installeres i
køretøjet - af en kvalificeret fagmand. Fejlagtig installation eller service kan
være farlig og kan ugyldiggøre enhver garanti, der måtte være gældende for
enheden. Kontroller regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i dit køretøj er
monteret og fungerer korrekt. Opbevar eller transporter ikke brændbare
væsker, gasser eller eksplosive materialer i det samme rum som enheden, dens
dele eller tilbehør. For køretøjer der er udstyret med en airbag skal man huske,
at airbags oppustes med stor kraft. Anbring ikke genstande, inklusiv installeret
eller bærbart, trådløst udstyr, i området over airbaggen, eller i området, hvor
airbaggen oppustes. Hvis trådløst udstyr er installeret forkert i køretøjet, og
airbaggen oppustes, kan det resultere i alvorlig skade. Det er forbudt at bruge
enheden mens du flyver i et luftfartøj. Sluk for enheden inden du går ombord i
luftfartøjet. Brugen af trådløse teleenheder i et luftfartøj kan være farligt, da
det kan påvirke funktionen af luftfartøjet, afbryde det trådløse
telefonnetværk, samt det kan være ulovligt.

Potentielle eksplosive miljøer

Sluk for enheden i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle
anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt
bliver bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme
en eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for
notebooken nær benzintanke på servicestationer. Overhold begrænsningerne
af brugen af radioudstyr i brændstofdepoter, lagerrum og
forsendelsesområder, kemiske anlæg eller hvor der udføres sprængninger.
Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte, men ikke altid, afmærkede.
Disse områder inkluderer under bådsdæk, faciliteter for kemiske overførsler
eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks. propan eller
butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f. eks.
korn, støv og metalstøv. Tænd ikke for notebooken når det er forbudt at bruge
trådløse telefoner, eller når det kan forårsage interferens eller fare.

Nødopkald

Advarsel! Du kan ikke foretage nødopkald med denne enhed. Du skal foretage
et nødopkald med en mobiltelefon eller et andet telefonsystem.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.