ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

15

Dan

sk

DanskDansk

Følg disse trin, indtil batteriet har været ladt og afladt tre gange.

Brug denne konditioneringsproces til alle nye batterier, eller hvis
batteriet ikke har været brug i lang tid. Hvis computeren skal
opbevares i mere end to uger, anbefales det at fjerne batteriet fra
computeren.

Advarsel: Udsæt ikke batteripakke for temperaturer under 0 °C
(32 °F) eller over 45 °C (113 °F). Ekstreme temperaturer kan
påvirke batteripakken negativt.

Ved at følge konditioneringsprocessen for batterier er batteriet i stand
til at acceptere maksimal ladning. Hvis du ikke følger proceduren, er
du ikke sikker på at opnå den maksimale batteriladning, og det vil
også forkorte batteriets levetid.

Herudover påvirkes batteriets levetid negativt ved følgende
brugsmønstre:

Brug af computeren ved konstant AC-strøm, når batteriet er isat.
Hvis du vil bruge konstant AC-strøm, anbefales det at fjerne
batteripakken, når det er fuldt opladt.

Ved ikke at aflade og genoplade batteriet til dets maksimale
grænser, som beskrevet herover.

Hyppig brug, jo mere du bruger batteriet, desto hurtigere når det
afslutningen på dets levetid. Som standard har et computerbatteri
en levetid på omkring 300 opladninger.

Installering og fjernelse af batteripakke

Vigtigt! Inden du fjerner batteriet fra computeren, skal du
tilslutte AC-adapteren, hvis du ønsker fortsat at bruge din
computer. Ellers skal du først slukke for computeren.

Sådan installeres en batteripakke:
1

Juster batteriet i den åbne batteriholder, sørg for, at enderne med
kontakterne sættes i først, og at batteriets øverste overflade
vender opad.

2

Skub batteriet på plads i holderen, og skub forsigtigt låget til
batteriet på plads.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.