ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

19

DanskDansk

Bemærk: Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren gået i
dvaletilstand og er slukket. Hvis strømindikatoren er slukket, men
pauseindikatoren er tændt, er computeren gået i pausetilstand. I
begge tilfælde, tænd for computeren igen ved at trykke på
afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan
gå i dvaletilstand efter at have været i pausetilstand et stykke tid.

Hvad du skal have med til møder

Hvis dit møde er forholdsvist kort, behøver du formodentligt ikke at medbringe
andet end din computer. Hvis dit møde er længere eller hvis batteriet ikke er
helt opladet, er det en god ide at medbringe netadapteren, så du kan slutte
computeren til elnettet i mødelokalet.

Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere
strømforbruget ved at sætte computeren i pausetilstand. Tryk på <Fn> + <F4>,
eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil
arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på
afbryderknappen, og slip den igen.

Tag computeren med hjem

Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen.

Klargøring af computeren

Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående
fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

Kontroller, om du har fjernet alle medier og CD'er fra drevene. Hvis du
ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.

Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er
beskyttet mod slag og stød.

Forsigtig: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget
trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:

Netadapter og netledning

Den trykte Hurtig-guide

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.