ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

30

D

ansk

Dansk

Brug af software

Afspilning af DVD-film

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Når DVD-drevet er installeret i det optiske drev, kan du afspille DVD-film på
computeren.

1

Skub DVD-skuffen ud, indsæt en DVD-film, og luk derefter DVD-skuffen.

Vigtigt! Første gang du starter DVD-afspilleren, bliver du bedt om
at angive regionskode. DVD-produkter findes i 6 varianter, der er
opdelt efter geografiske områder (regioner). Et DVD-drev, der er
konfigureret til en bestemt regionskode, kan ikke afspille DVD'er
fra et andet område. Du kan kun angive en ny regionskode fem
gange (inklusive den første gang), hvorefter den sidst angivne
regionskode bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken
bliver det antal gange, regionskoden er indstillet, ikke nulstillet.
Oplysninger om DVD-regioner finder du i tabellen længere nede i
dette afsnit.

2

DVD-filmen starter automatisk efter et par sekunder.

Bemærk: For at ændre regionskoden skal du sætte en DVD-film
fra en anden region i DVD-rom-drevet. Yderligere oplysninger
finder du i online-hjælpen.

Regionskode

Land eller region

1

USA, Canada

2

Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan

3

Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea

4

Latinamerika, Australien, New Zealand

5

Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien

6

Folkerepublikken Kina

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.