ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

36

D

ansk

Dansk

Bestemmelser og

sikkerhedsbemærkninger

FCC-erklæring

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse
B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav
er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat
beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som,
hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne,
kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.
Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til
at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

Dreje eller flytte modtagerantennen.

Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det,
hvor modtageren er tilsluttet.

Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede
kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er
certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B,
må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er
certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af
producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal
Communications Commission, til at betjene denne computer.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.