ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

37

Eng

lish

DanskDansk

Bemærkninger om modem (kun for udvalgte

modeller)

TBR 21

Udstyret er godkendt [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til
enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund
af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse
imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på
ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første
omgang henvende dig til udstyrets leverandør. For at få yderligere oplysninger
om gældende lande skal du se "Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger" på
side 36
.

Erklæring om LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet med præcisionsteknikker. Alligevel kan nogle pixel
ind imellem svigte eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen
betydning for det optagede billede og er ikke en funktionsfejl.

Bemærkning om regulering af radioenhed

Bemærk: Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun
for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og
sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs
brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse
radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne
nedenfor gælder for denne type enheder.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Undertegnede Acer erklærer herved, at notebook-pc serien overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. juli 2009 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland,
Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig,
Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen,
Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern, Malta, Bulgarien og Rumænien.
Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz,
Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de
regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere
oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden
anvendes. Se http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm for den seneste
landeliste.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.