ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

viii

Driftmiljö

Varning! Av säkerhetsskäl bör du stänga av all utrustning för
trådlös och radiokommunikation när du använder din bärbara
dator i följande situationer. Några exempel på sådan utrustning
är: trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth och/eller 3G.

Kom ihåg att följa alla de särskilda bestämmelser som gäller i varje geografiskt
område, och stäng alltid av enheten där användning är förbjuden eller kan
medföra störningar eller fara. Använd bara enheten i normala driftpositioner.
Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid normal användning
samt när den och dess antenn finns på minst 1,5 cm avstånd från din kropp
(se bilden nedan). Antennen får inte innehålla metall och du ska placera
enheten på ovannämnda avstånd från kroppen. Anslutningen till nätverket
måste vara av hög kvalitet för att överföringen av datafiler eller meddelanden
ska lyckas. I vissa fall kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas
till dess att anslutningen är tillräckligt stark. Var noga med att observera
ovannämnda säkerhetsavstånd tills överföringen är klar. Vissa delar av datorn
är magnetiska. Föremål av metall kan dras till datorn och personer med
hörapparat bör inte hålla datorn nära örat när hörapparaten är isatt. Placera
inte kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedier nära enheten eftersom
informationen på dem kan bli raderad.

Medicinsk utrustning

All utrustning med radiosändare inklusive trådlösa telefoner kan förorsaka
funktionsstörningar hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga
en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare för att ta reda på om
apparaten är tillräckligt skyddad från extern RF-energi eller om du har andra
frågor. Stäng av enheten när du befinner dig på vårdinrättningar med skyltar
som uppmanar om detta. På sjukhus och andra vårdinrättningar kan det finnas
utrustning som är känslig för externa RF-överföringar.
Pacemaker. Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta säkerhetsavstånd
på 15,3 centimeter mellan apparater för trådlös överföring och en pacemaker
för att motverka risken för störningar av pacemakern. Dessa
rekommendationer stöds av oberoende forskning och stämmer med
rekommendationerna från organisationen Wireless Technology Research. Den
som har pacemaker bör tänka på följande:

Håll alltid enheten på minst 15,3 centimeters avstånd från pacemakern.

För inte enheten i närheten av pacemakern när datorn är på. Om du

misstänker störningar ska du stänga av datorn och flytta på den.

Hörapparater. Vissa digitala trådlösa apparater kan förorsaka störningar i vissa
hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om störningar uppstår.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.