ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

xiii

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla
dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälp vid användning av din
bärbara Acer-dator:
Till att börja med finns instruktionsfoldern Börja med att läsa detta... som
hjälper dig komma igång med installationen av datorn.
Den Allmän användarguide för TravelMate-serien innehåller användbar
information som gäller alla modeller i TravelMate-produktserien. Den omfattar
grundläggande ämnen som Acer eRecovery Management, användning av
tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att Allmän användarguide samt
AcerSystem User Guide som nämns nedan till följd av sin natur då och då
hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte
nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana exempel markeras i texten
med fraser som "endast för vissa modeller".
I den Snabbguide presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator.
Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i
AcerSystem User Guide. Denna handbok innehåller detaljerad information om
ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och
felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler,
samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable
Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ
dessa steg för att få tillgång till den:

1 Välj

Start, Alla program, AcerSystem.

2 Dubbelklicka på AcerSystem User Guide.

Obs: Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa
filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det
att installeras när du dubbelklickar på AcerSystem User Guide.
Utför installationen genom att följa instruktionerna på
bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader
finns på menyn Hjälp och Support.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.