ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

xiv

Anvisningar för skötsel och användning av
datorn

Starta och stänga av datorn

Om du vill slå på datorn trycker du på av/på-knappen under LCD-skärmen
bredvid snabbstartknapparna. Se "Snabbguide" om du vill se var Av/på-
knappen är placerad.
Du stänger av datorn på något av följande sätt:

Använd kommandot Stäng av i Windows

Klicka på Start och sedan på Stäng av.

Använd av/på-knappen

Ställ datorn i vänteläge genom att använda snabbtangentkombinationen
<Fn> + <F4>.

Obs: Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du
stänga av den genom att hålla av/på-knappen intryckt i minst fyra
sekunder. Om du har stängt av datorn och vill slå på den igen bör
du vänta minst två sekunder innan du startar den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt under lång tid.

Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till
exempel element.

Utsätt inte datorn för temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller över
50 ºC (122 ºF).

Utsätt inte datorn för magnetfält.

Utsätt inte datorn för regn eller fukt.

Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.

Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.

Utsätt inte datorn för damm och smuts.

Placera aldrig föremål på datorn.

Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.

Placera aldrig datorn på ett ojämnt underlag.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.