ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

1

Sv

en

ska

Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en pekenhet som känner av rörelser på ytan.

Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan.

Handlovsstödets centrala placering ger optimal komfort och stöd.

Grunder för användning av pekplattan

(med fingeravtrycksläsare)

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan

med Acer Bio-Protection

fingeravtrycksläsare.

Flytta pekaren genom att flytta fingret

över pekplattan (1).

Du kan markera objekt eller utföra

funktioner genom att trycka på vänster

(2) och högerknappen (4) vid nedre

kanten av pekplattan. De två

knapparna fungerar som vänster- och

högerknapparna på en mus. Att klicka

med fingret på pekplattan har samma

effekt som att klicka på vänster

musknapp.

Funktion Vänster knapp (2) Höger knapp (4) Pekplatta (1)

Mitten knapp (3)

Utför

Klicka snabbt två

gånger.

Tryck två gånger

(med samma

hastighet som du

dubbelklickar

med en

musknapp).

Markera

Klicka en gång.

Tryck en gång.

Dra

Klicka och håll ned,

dra sedan pekaren

genom att flytta

fingret på

pekplattan.

Tryck två gånger

(med samma

hastighet som du

dubbelklickar

med en

musknapp) och

håll sedan kvar

fingret på

pekplattan efter

det andra trycket

och dra pekaren.

Visa

snabbmeny

Klicka en gång.

1 2

3

4

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.