ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

14

Sv

enska

Batteripaket

Datorn drivs av ett batteri som ger lång användningstid mellan
laddningarna.

Batteripaketets egenskaper

Batteripaketet har följande egenskaper:

Använder modern battteriteknologi och standarder.

Varnar om då batterinivån är låg.

Varje gång du ansluter datorn till elnätet med nätadaptern laddas
batteriet. Datorn stöder laddning vid användning, så att du kan arbeta
med datorn även då den laddar. Det går dock betydligt fortare att
ladda batteriet då datorn är avstängd.

Batteriet är bra att ha då du reser, eller vid strömavbrott. Vi
rekommenderar att du har ett fulladdat batteri tillgängligt i reserv.
Kontakta din återförsäljare för information om beställning av extra
batteripaket.

Maximera batteriets livslängd

I likhet med alla batterier kommer din dators batteri att försämras med
tiden. Detta innebär att batteriets prestanda kommer att minska med
tid och användning. Rekommendationerna nedan är till för att
förlänga batteriets livslängd.

Förbereda ett nytt batteripaket

Innan du använder ett batteripaket för första gången ska du låta det
genomgå vissa förberedelser:

1

Sätt i batteriet i datorn. Slå inte på datorn.

2

Anslesut nätadaptern och ladda upp batteriet till max.

3

Koppla från nätadaptern.

4

Slå på datorn och använd den under batteridrift.

5

Ladda ur batteriet fullständift tills du får en varning om låg
batterinivå.

6

Återanslut nätadaptern och ladda upp batteriet till max igen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.