ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

17

Eng

lish

Sv

en

ska

Varning om låg batterinivå

Var uppmärksam på energimätaren i Windows då du använder
batteridrift.

Varning: Anslut nätadaptern så snart som möjligt efter varning
om låg batterinivå. Du kommer att förlora information om
batteriet laddas ur fullständigt så att datorn stängs av.

Vid varning om långt batteri rekommenderar vi följande
tillvägagångssätt:

Situation

Rekommenderad åtgärd

Nätadaptern och
ett nätuttag finns
tillgängliga.

1 Anslut nätadaptern till datorn och därefter till

nätuttaget för strömförsörjning.

2 Spara alla nödvändiga filer.
3 Återuppta arbetet.
Stäng av datorn om du snabbt vill ladda upp batteriet.

Ett fulladdat
batteripaket finns
tillgängligt som
reserv.

1 Spara alla nödvändiga filer.
2 Stäng alla program.
3 Avsluta operativsystemet för att stänga av datorn.
4 Byt batteripaket.
5 Slå på datorn och fortsätt ditt arbete.

Nätadaptern eller
nätuttag saknas.
Du har inget
batteripaket i
reserv.

1 Spara alla nödvändiga filer.
2 Avsluta alla program.
3 Avsluta operativsystemet för att stänga av datorn.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.