ユーザーマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 5742Z, TravelMate 5335, TravelMate 5742, TravelMate 5735Z, TravelMate 5735G, TravelMate 5742ZG, TravelMate 5542G, TravelMate 5742G, TravelMate 5542, TravelMate 5735

前へ 次へ
background image

18

Sv

enska

Ta med din bärbara PC-dator

I det här avsnittet får du tips om saker som du bör tänka på när du reser med
eller flyttar datorn.

Koppla bort utrustningen

Så här kopplar du bort externa tillbehör:

1

Spara alla öppna filer.

2

Ta ur alla typer av media, disketter eller CD/DVD-skivor från enheten/
enheterna.

3

Stäng av datorn.

4

Stäng bildskärmslocket.

5

Koppla bort sladden från nätadaptern.

6

Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa
bildskärmen och andra externa enheter.

7

Om du har låst fast datorn med ett Kensington-lås kopplar du bort det
också.

Flytta datorn

Om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum.

Förbereda datorn

Före flytt av datorn stänger du och låser bildskärmslocket för att ställa datorn i
vänteläge. Nu kan du på ett säkert sätt ta med dig datorn när du rör dig i
byggnaden. Om du vill avbryta datorns vänteläge öppnar du bildskärmslocket
och tryck därefter in av/på-knappen och släpp upp den.

Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du
välja att stänga av datorn:

Klicka på Start och sedan på Stäng av.

Eller:

Ställ datorn i vänteläge genom att trycka på <Fn> + <F4>. Fäll ned skärmen och
lås fast den.

När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar skärmen och trycker
sedan på av/på-knappen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.