オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

34

Sl

ov

en

čin

a

Heslo

Ak chcete nastavit’ heslo pri zavádzaní, spust’te utilitu BIOS a vyberte z kategórií
navrchu obrazovky položku Security. Presuňte sa na Password on boot: a použite
klávesy <F5> a <F6> na zapnutie tejto funkcie.

Správa napájania

Tento počítač je vybavený jednotkou riadenia napájania, ktorá sleduje aktivitu
systému. Sleduje sa aktivita jedného alebo viacerých nasledovných zariadení:
klávesnica, myš, pevný disk, periférie pripojené k počítaču a grafická pamät’ Ak nie
je počas časového úseku (nazvaného časový limit neaktivity) zistená žiadna aktivita,
počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom úspory energie.

Tento počítač je vybavený schémou riadenia napájania, ktorá podporuje rozhranie
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ktoré poskytuje maximálnu
úsporu energie a súčasne maximálny výkon. Systém Windows kompletne riadi
spotrebu energie počítača.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.