オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

35

Eng

lish

Sl

ov

en

čin

a

Riešenie problémov

V tejto kapitole sú uvedené pokyny k riešeniu bežných problémov systému. Ak sa
vyskytne problém, prečítajte si najprv tieto inštrukcie a až potom volajte servisného
technika. Riešenie závažnejších problémov si vyžaduje otvorenie počítača.
Nepokúšajte sa otvárat’ počítač sami; kontaktujte vášho predajcu alebo
autorizované servisné stredisko, kde nájdete pomoc.

Tipy na riešenie problémov

Tento prenosný počítač je vybavený rozšíreným systémom, ktorý zobrazuje chybové
hlásenia, aby vám pomohol riešit’ problémy.

Ak sa objaví systémové hlásenie so správou o chybe alebo sa objaví náznak chyby,
pozrite nižšie uvedené „Hlásenia o chybách“. Ak problém nemožno vyriešit’,
kontaktujte svojho predajcu. Pozrite "Vyžiadanie služby" na strane 21.

Hlásenia o chybách

Všimnite si, že ak sa objaví správa o chybe, obsahuje aj akcie na jej opravu.
V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam správ o chybách v abecednom poradí a
odporúčané postupy.

Hlásenia o chybách

Akcia opravy

CMOS Battery Bad

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.

CMOS Checksum Error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.

Disk boot failure

Vložte systémový (zavádzací) disk, potom reštartujte
stlačením klávesu <Enter>.

Equipment
configuration error

Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a
potom reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.

Hard disk 0 error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.

Hard disk 0 extended
type error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.

I/O parity error

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.

Keyboard error or no
keyboard connected

Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.