オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

viii

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali neprimerno zaščitene
elektronske sisteme v motorjih vozil, kot so sistemi elektronskega vbrizga goriva,
elektronskega protizdrsnega (protizaklepnega) zavornega sistema, sistemov za
elektronski nadzor hitrosti in sistemov zračnih blatzin. Za več informacij preverite pri
proizvajalcu ali predstavniku vašega vozila ali opreme, ki je bila dodana. Napravo naj
servisira ali namešča v vozilo samo usposobljeno osebje. Napačna montaža ali servis
sta lahko nevarna in prekineta garancije, ki veljajo za napravo. Redno preverjajte, da
je brezžična oprema v vašem vozilu deluje pravilno in je pravilno montirana.
Ne shranjujte ali nosite vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnega materiala v enakem
predelku kot napravo, njene dele ali izboljšave. Upoštevajte, da se pri vozilih
opremljenih z zračnimi blazinami le-te napihnejo z veliko silo. Na področje zračne
blazine ali v področje namestitve zračne blazine ne postavljajte predmetov, tudi
nameščene ali prenosne brezžične opreme. Če je vgrajena brezžična oprema
neprimerno nameščena in se zračna blazina napihne, lahko pride do resnih poškodb.
Uporaba naprave med letenjem v letalu je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo,
napravo izključite. Uporaba brezžičnih telenaprav na letalu je lahko nevarna za
delovanje letala, prekine brezžično telefonsko omrežje in je lahko nezakonita.

Potencialno eksplozivna okolja

V območju s potencialno eksplozivno atmosfero, napravo izključite in upoštevajte vse
znake in navodila. Med potencialno eksplozivne atmosfere spadajo območja, kjer je
priporočljivo, da izključite motor vašega vozila. Iskre na takšnih območjih lahko
povzročijo eksplozijo ali požar in rezultat tega so telesne poškodbe ali celo smrt.
Napravo izključite v bližini napajalnih točko kot so črpalke za gorivo na bencinskih
črpalkah. Upoštevajte omejitve o uporabi radijske opreme v skladiščih, depojih in
distribucijskih območjih za gorivo; kemijskih tovarnah; ali na območjih, kjer poteka
razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so večinoma, ampak
ne zmeraj, označena. Med območja spadajo podpalubja na ladjah, prostori za
kemične prenose in hrambo, vozila, ki uporabljajo utekočinjen petrolejski plin (kot sta
proban ali butan) in območja v katerih zrak vsebuje kemikalije ali delčke kot so zrna,
prah ali kovinski prahovi. Prenosnika ne vključite na območju, kjer je prepovedana
uporaba brezžičnega telefona ali ko lahko povzročite šume ali nevarnost.

Klici v sili

Opozorilo: Preko te naprave ne morete izvajati klicev v sili. Za klic v sili morate
poklicati preko mobilnega telefona ali drugega telefonskega sistema.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.