オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

35

Sl

ovenski

Geslo

Za nastavljanje gesla pri zagonu, aktivirajte BIOS in seznama kategorij na vrhu
zaslona izberite Security (Varnost). Poiščite Password on boot: (Geslo ob
zagonu:) in s tipkama <F5> in <F6> omogočite to funkcijo.

Upravljanje z napajanjem

Računalnik ima vgrajeno enoto za uporabljanje z napajanjem, ki nadzoruje aktivnost
sistema. Aktivnost sistema se nanaša na kakršno koli aktivnost, ki vključuje eno ali
več naslednjih naprav: tipkovnica, miška, trdi disk, zunanje naprave, priključene na
računalnik in video pomnilnik. Če v določen obdobju (imenovanem tudi časovni iztek
neaktivnosti) ni zaznana nobena aktivnost bo računalnik zaradi varčevanja z
energijo zaustavil nekatere ali vse naprave.

Računalnik uporablja shemo upravljanja z napajanjem, ki podpira napredno
konfiguracijo in vmesnik napajanja (ACPI), kar obenem omogoča maksimalno
varčevanje z energijo in maksimalen učinek. Windows upravlja z vsemi opravili
varčevanja z energijo.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.