オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

36

Sl

ovenski

Odpravljanje napak

To poglavje prikazuje kako ukrepati pri določenih sistemskih težavah. Če se pojavi
težava, preberite to poglavje preden kotnaktirate tehnika. Rešitve resnejših težav
zahtevajo odpiranje računalnika. Ne poskušajte odpirati računalnika sami,
kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni center za pomoč.

Napotki za odpravljanje težav

Ta prenosni PC ima napredno zgradbo, ki ponuja zaslona sporočila o napakah, ki
vam pomagajo pri reševanju težav.

Če sistem javi sporočilo o napaki ali pride do napake, glejte spodnja "Sporočila o
napakah". Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte vašega prodajalca. Glejte
"Zahteva po servisu" na strani 22.

Sporočila o napakah

Če se vam prikaže sporočilo o napaki si ga zapišite in izvedite popravni ukrep.
V naslednji tabeli so po abecednem vrstnem redu sporočila o napakah, skupaj s
priporočenimi ukrepi.

Sporočila o napakah

Ukrep

CMOS battery bad

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.

CMOS checksum error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.

Disk boot failure

Vstavite sistemski (zagonski) disk in pritisnite <Enter>
za ponovni zagon.

Equipment configuration
error

Pritisnite <F2> (med POST) za vstop v pripomoček
BIOS, nato pritisnite Exit (Izhod) v pripomočku BIOS za
ponovni zagon.

Hard disk 0 error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.

Hard disk 0 extended
type error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.

I/O parity error

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.

Keyboard error or no
keyboard connected

Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni
center.

Keyboard interface error Kontaktirajte vašega prodajalca ali pooblaščeni servisni

center.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.