オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

38

Sl

ovenski

Uredbe in varnostna obvestila

Obvestilo FCC

Ta naprava je bila preizkušena in je v skladu z omejitvami digitalne naprave razreda
B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so narejene, da nudijo razumno
zaščito proti škodljivim interferencam pri stanovanjski namestitvi. Ta naprava
izdeluje, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in
uporabljana v skladu z navodili, povzroča škodljive interference radijskim
komunikacijam.

Vendarle, ni garancije, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do interference.
Če naprava povzroča škodljivo interferenco na radijski ali televizijski sprejem, kar
lahko določite tako, da izključite in vključite napravo, je uporabnik tisti, ki naj
poizkuša popraviti interferenco z enim ali več naslednjimi ukrepi:

Obrnite ali premaknite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

Napravo priključite na vtičnico na omrežju, ki je drugačno od tistega na katero
je priključen sprejemnik.

Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radio/televizijskim
tehnikom.

Opomba: Zaščiteni kabli

Vse povezave na druge naprave je treba izvesti z zaščitenimi kabli, da bi se
vzdrževalo skladanje z uredbami FCC.

Opomba: Periferne naprave

Na napravo lahko priključite le tiste naprave (vhodno/izhodne naprave, terminalni,
tiskalniki, itd.), ki so certificirani, da so v skladu z omejitvami razreda B. Uporaba
necertificiranih perifernih naprav lahko povzroči interferenco na radijski in TV
sprejem.

Pozor

Spremembe ali modifikacije, ki jih prozivajalec ni izrecno odobril, lahko izničijo
uporabnikovo garancijo, ki je za uporabo računalnika podeljena s strani Federal
Communications Commission.

Delovni pogoji

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC . Delovanje zadeva naslednja dva
pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) ta naprava mora
sprejeti vso interferenco, tudi tisto, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.