オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

11

Hrvatsk

i

Vrste obnavljanja

Obnova prethodno instaliranog softvera i upravljačkih
programa

Kao jedan od koraka pronalaženja rješenja za probleme vašeg sustava, možda ćete
trebati ponovno instalirati softver i upravljačke programe koji su bili tvornički
instalirani na vaše računalo. Obnova je moguća uporabom čvrstog diska ili diskova
za obnovu koje ste načinili.

Novi softver: Ako trebate obnoviti softver koji nije bio prethodno tvornički
instaliran na vaše računalo, trebate slijediti upute za instalaciju toga softvera.

Upravljački programi novog uređaja: Ako trebate obnoviti upravljačke programe
uređaja koji nisu bili prethodno tvornički instalirani na vaše računalo, trebate
slijediti upute za taj uređaj.

Za obnovu prethodno instaliranog softvera i upravljačkih programa:

1

Kliknite na Početak > Svi programi > Acer, zatim kliknite na Acer eRecovery
Management
.

- ILI -

Ako obnavljate s vaših diskova sa sigurnosnom kopijom upravljačkih programa i
aplikacija, umetnite USB flash memoriju u USB priključak. Otvorite USB flash
memoriju u programu Windows Explorer i dva puta kliknite na Obnova.

2

Kliknite na Ponovno instaliraj upravljačke programe ili aplikacije s USB uređaja.

3

Kliknite na Sadržaji za prikaz popisa softvera i upravljačkih programa uređaja.

4

Kliknite na ikonu za instalaciju na stavki koju želite instalirati i zatim slijedite
upute na zaslonu za završetak instalacije. Ponovite ovaj korak za svaku stavku
koju želite ponovno instalirati.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.