オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

37

Hrvatsk

i

Propisi i obavijesti o sigurnosti

Obavijest FCC-a

Uređaj je ispitan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja za digitalne uređaje Klase
B u skladu s Dijelom 15 Pravila FCC-a. Ograničenja su namijenjena pružanju
razumne zaštite od štetnih međudjelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj
generira, koristi i može zračiti energiju radiofrekvencija i, ako nije instaliran i korišten
u skladu s uputama, može prouzrokovati štetne interferencije radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće pojaviti u pojedinoj instalaciji.
Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne interferencije prijemu radio ili televizijskog signala,
što može biti utvrđeno isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnici se ohrabruju
da pokušaju ispraviti interferenciju primjenom jedne ili više sljedećih mjera:

Preorijentirajte ili premjestite prijemnu antenu.

Povećajte razmak između uređaja i prijemnika.

Spojite uređaj na električnu utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na
koji je spojen prijemnik.

Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/televizijskom tehničaru za pomoć.

Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze sa drugim računalnim uređajima moraju biti napravljene uporabom
oklopljenih kabela da bi se održalo zadovoljavanje propisa FCC-a.

Obavijest: Periferni uređaji

Samo periferni uređaji (ulazni/izlazni uređaji, terminali, pisači, itd.) certificirani da
zadovoljavaju ograničenja Klase B mogu biti priključeni na ovu opremu. Rad sa
perifernim uređajima koji nisu certificirani će vjerojatno dovesti do interferencija u
prijemu radio i TV signala.

Oprez

Promjene ili modifikacije koje nisu proizvođač nije izričito odobrio mogu poništiti
korisnikovo ovlaštenje, koje je izdala Federalna komisija za komunikacije za
rukovanje ovim računalom.

Uvjeti rada

Uređaj je u skladu s Dijelom 15 Pravila FCC-a. Rad uređaja podliježe sljedećim
uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetna međudjelovanja, i (2) ovaj uređaj
mora prihvatiti svako primljeno međudjelovanje, uključujući međudjelovanje koje
može uzrokovati neželjeni rad.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.