オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

40

H

rvats

ki

FCC-ov sigurnosni zahtjev glede
radiofrekvencija

Zračena izlazna energija bežične LAN Mini PCI kartice i Bluetooth kartice je daleko
ispod FCC-ovih ograničenja izlaganju radiofrekvencijama. Ipak, serija prijenosnih
osobnih računala treba biti korištena na takav način da se mogućnost ljudskog
kontakta tijekom normalnog rada minimizira na sljedeći način:

1

Od korisnika se traži da prate sigurnosne upute glede radiofrekvencija na
uređajima bežičnih opcija koje su sadržane u korisničkom priručniku svakog
uređaja opcije radiofrekvencije.

Oprez: Za pridržavanje FCC-ovih zahtjeva usklađenosti izlaganja
radiofrekvencijama, udaljenost od najmanje 20 cm (8 inča) mora biti
održavana između antene za integriranu bežičnu LAN Mini PCI karticu
ugrađene u područje ekrana i svih osoba.

Napomena: Bežični Mini PCI adapter primjenjuje funkciju višestrukog
odašiljanja. Ova funkcija ne emitira radiofrekvencije istovremeno iz
obje antene. Jedna od antena je automatski ili ručno (od strane
korisnika) odabrana kako bi se osigurala dobra kvaliteta
radiokomunikacije.

2

Nepravilna instalacija ili neovlašteno korištenje može izazvati štetne
interferencije kod radiokomunikacija. Također, bilo kakvo prepravljanje
unutarnje antene će poništiti FCC certifikaciju i Vašu garanciju.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.