オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

viii

Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările
Wireless Technology Research. Persoanele cu simulatoare cardiace trebuie să facă
următoarele:

Să menţină întotdeauna dispozitivul la mai mult de 15,3 centimetri de simulator.

Să nu ţină dispozitivul în apropierea stimulatorului când dispozitivul este pornit.
Dacă suspectaţi interferenţă, opriţi dispozitivul şi mutaţi-l

.

Protezele auditive. Unele dispozitive digitale wireless pot interfera cu unele proteze
auditive. Dacă interferenţa se produce, consultaţi furnizorul de servicii.

Vehiculele

Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice instalare incorect sau protejate
necorespunzător precum sistemele electronice de injecţie a combustibilului,
sistemele de frânare anti-patinare (antiblocare), sistemele electronice de control al
vitezei şi sistemele air bag. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul
vehiculului dvs sau reprezentantul acestuia sau al oricărui echipament care a fost
adăugat. Numai personalul calificat trebuie să asigure service-ul dispozitivului sau
să instaleze dispozitivul într-un vehicul. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi
periculoase şi pot anula orice garanţie care se aplică dispozitivului. Verificaţi regulat
dacă toate echipamentele din vehiculul dvs. sunt montate şi funcţionează corect.
Nu stocaţi sau transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în
acelaşi compartiment cu dispozitivul, piesele sau îmbunătăţirile sale. Pentru
vehicule echipate cu air bag, amintiţi-vă că sacii de aer se umflă cu forţă mare.
Nu puneţi obiecte, inclusiv echipamente wireless portabile sau instalate în zona de
deasupra air bag-ului sau în zona de desfacere a air bag-ului. Dacă echipamentul
wireless din vehicul este instalat incorect şi dacă air bag-ul umflă, se pot produce
răniri grave. Utilizarea dispozitivului în timpul zborului cu avionul este interzisă.
Opriţi aparatul înainte de îmbarcarea în avion. Folosirea tele-dispozitivelor wireless
într-un avion poate fi periculoasă pentru funcţionarea avionului, poate întrerupe
reţeaua telefonică wireless şi poate fi ilegală.

Mediile potenţial explozive

Opriţi dispozitivul când vă aflaţi într-o zonă cu o atmosferă potenţial explozivă şi
respectaţi toate semnele şi instrucţiunile. Printre atmosferele potenţial exploziv se
numără zonele în care vi se recomandă normal să opriţi motorul vehiculului. În astfel
de medii, scânteile pot provoca explozii sau incendii care duc la vătămări corporale
sau chiar decese. Opriţi dispozitivul la punctele de alimentare cu combustibil precum
în apropierea pompelor de benzină de la staţiile de service. Respectaţi restricţiile
privind utilizarea echipamentelor radio în depozitele de combustibil, zonele de
stocare şi distribuţie; uzinele chimice sau acolo unde sunt în curs de desfăşurare
operaţiuni de detonare. Zonele care au o atmosferă potenţial explozivă sunt de cele
mai multe ori, însă nu întotdeauna, bine semnalizate. Printre acestea se numără
puntea inferioară a ambarcaţiunilor, instalaţiile de transfer sau depozitare de
produse chimice, vehiculele care folosesc gaz petrolier (precum propanul sau
butanul) şi zonele în care aerul conţine particule precum granulele, praful sau
pulberile metalice. Nu porniţi computerul când folosirea unui telefon wireless este
interzisă sau când poate provoca interferenţă sau pericol.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.