オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

ix

Käitlemisjuhised

Ärge visake seadet prügikasti. Palun taaskäidelge see saaste
vähendamiseks ning globaalse keskkonna suurima kaitse tagamiseks.
Et saada rohkem informatsiooni elektroonikajäätmete kohta käivatest
regulatsioonidest, vaadake www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm
.

Nõuanded elavhõbeda kohta

Hõõglambiga varustatud projektorid või elektroonikaseadmed, millel on
ilma LED-tagantvalgustuseta LCD-/CRT-monitor või ekraan: toote sees
olevad lambid sisaldavad elavhõbedat ja neid tuleb taaskäidelda või
kõrvaldada vastavalt kohalikule, osariigi või föderaalsele seadusandlusele. Et saada
rohkem informatsiooni, kontakteeruge Electronic Industries Alliance'iga aadressil
www.eiae.org. Lampide käitlemise kohta käivate juhiste kohta vaadake
www.lamprecycle.org.

ENERGY STAR

ENERGY STAR-i märgistusega Aceri tooted aitavad säästa teie
raha, kuna kulutavad vähem energiat ja on keskkonnasõbralikud
ilma, et nende omadused või jõudlus selle tõttu kannataks. Acer’il
on hea meel oma klientidele pakkuda tooteid, millel on ENERGY
STAR’i märk.

Mis see ENERGY STAR on?

ENERGY STAR’i märgistusega tooted tarbivad vähem voolu ning kuna need
vastavad USA Keskkonnakaitseagentuuri kehtestatud rangetele nõuetele,
vähendavad ka õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka. Acer on seadnud
endale eesmärgiks pakkuda ülemaailmselt tooteid ja teenuseid, mis aitaksid
klientidel säästa raha ning muuta keskkonda paremaks. Mida rohkem me tänu
suuremale energiatõhususele energiat säästame, seda rohkem vähendame me
kasvuhoonegaaside hulka ning kliimamuutusega kaasnevaid probleeme.
Lisainformatsiooni leiate aadressidelt www.energystar.gov või
www.energystar.gov/powermanagement.

ENERGY STAR’i märgistusega Acer’i tooted: (ainult teatud mudelitel)

Eraldavad vähem soojust ning vähendavad jahutuskoormust ja sellega
kliima soojenemist.

Siirduvad pärast 10- või 30-minutilist tegevuseta olekut vastavalt „ekraani
unerežiimi” ja „arvuti unerežiimi”.

Väljuvad unerežiimist, kui vajutatakse klaviatuuril suvalist klahvi või
liigutatakse hiirt.

Unerežiimil tarbivad arvutid enam kui 80% vähem voolu.

Üksnes teatud mudelid on varustatud energiasäästusüsteemiga ENERGY STAR;
vastav kvaliteedimärk asub randmetoel.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR’i märk on USA-s registreeritud märgid.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.