オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

25

N

ederl
ands

Voer dit proces uit totdat de batterij drie maal opgeladen en
uitgeput is.

Gebruik dit conditioneringsproces voor elke nieuwe batterij; gebruik
het ook als een batterij lang niet gebruikt is. Indien u de computer
langer dan twee weken niet gebruikt, is het verstandig de batterij uit
de computer te verwijderen.

Waarschuwing: Stel de batterij niet bloot aan temperaturen
onder de 0°C (32°F) of boven 45°C (113°F). Extreme temperaturen
kunnen een nadelig effect hebben op de batterij.

Wanneer u het conditioneringsproces toepast, maakt u de batterij
klaar om de maximaal mogelijke capaciteit te gebruiken. Wanneer
deze procedure niet gevolgd wordt, zal de batterij nooit maximaal
opgeladen worden en dit zal ook resulteren in een kortere levensduur
van de batterij.
Daarnaast hebben de volgende gebruikspatronen een nadelig effect
op de levensduur van de batterij:

De computer constant gebruiken op netstroom met de batterij in
de computer. Indien u voortdurend netstroom gebruikt, wordt u
aangeraden de batterij te verwijderen wanneer deze volledig is
opgeladen.

Het niet volledig verbruiken en opladen van de batterij, zoals
hierboven beschreven.

Regelmatig gebruik; hoe meer u de batterij gebruikt, hoe eerder
deze versleten is. Een standaard computerbatterij heeft een
levensduur van ongeveer 300 maal opladen.

De batterij installeren en verwijderen

Belangrijk! Indien u de computer wilt blijven gebruiken wanneer
u de batterij verwijdert, dient u de adapter aan te sluiten. Schakel
anders de computer eerst uit.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.