オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

viii

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke feilaktig installerte eller utilstrekkelig skjermede
elektroniske systemer i motorkjøretøy, for eksempel elektroniske
drivstoffinnsprøytingssystemer, ABS- (blokkeringsfrie) bremser, elektroniske
hastighetskontrollsystemer og kollisjonsputer. Kontakt produsenten eller
dennes representant hvis du vil ha mer informasjon om kjøretøyet eller
eventuelt utstyr som er lagt til. Bare kvalifisert personale bør betjene enheten
eller installere den i en kjøretøy. Feilaktig installasjon eller service på enheten
kan være farlig og ugyldiggjøre en eventuell garanti. Sjekk regelmessig at alt
trådløst utstyrt i kjøretøyet er montert og fungerer som det skal. Ikke oppbevar
eller transporter brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme
rom som enheten, dens deler eller utvidelser. For kjøretøy utstyrt med en
kollisjonspute er det viktig å huske at kollisjonsputer utvider seg med stor kraft.
Ikke plasser objekter, verken fastmontert eller portabelt utstyr, i området over
kollisjonsputen eller i kollisjonsputens utblåsningsområde. Hvis trådløst utstyr i
kjøretøyet er feilaktig installert og kollisjonsputen blåser seg opp, kan det
oppstå alvorlig personskade. Bruk av enheten om bord på fly er forbudt. Slå av
enheten før du går om bord på et fly. Bruken av trådløse telekomenheter i et
fly kan være farlig for flyets sikkerhet, forstyrre det trådløse telefonnettet og
kan være ulovlig.

Potensielt eksplosive miljøer

Slå av enheten når du befinner seg i et område med potensielt eksplosiv
atmosfære, og respekter alle skilt og instruksjoner. Potensielt eksplosive
atmosfærer omfatter områder der du normalt vil bli bedt om å slå av
kjøretøyets motor. Gnister i slike områder kan føre til en eksplosjon eller brann
med fare for personskade eller i verste fall død. Slå av notisbokmaskinen nær
bensinpumper. Overhold restriksjoner på bruk av radioutstyr i bensinlagre,
lagrings- og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der
sprengningsoperasjoner pågår. Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er
ofte skiltet, men ikke alltid. De omfatter områder under dekk på båter, anlegg
for distribusjon eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende
petroleumsgass (som propan eller butan) og områder der luften inneholder
kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver. Ikke slå på
notisboken når bruk av trådløs telefon er forbudt eller når det kan føre til
interferens eller faresituasjoner.

Nødanrop

Advarsel: Du kan ikke foreta nødanrop med denne enheten. Hvis du vil foreta
et nødanrop, må du ringe ut via mobiltelefonen eller andre telefonsystemer.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.