オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

vii

Anvendelsesmiljø

Advarsel! Af sikkerhedsmæssige årsager skal der slukkes for alle
trådløse og radiotransmitterende enheder, når din laptop bruges
under følgende forhold. Disse enheder kan inkludere, men er ikke
begrænset til: trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk at følge alle bestemmelser, der måtte være i kraft i et givet område, og
sluk altid for din enhed, når dens brug er forbudt, eller når enheden kan
forårsage forstyrrelse eller afstedkomme fare. Brug kun enheden i dens
normale anvendelsespositioner. Denne enhed opfylder retningslinjerne omkrig
udsættelse for RF-energi, når den anvendes normalt, og når enheden og dens
antenne holdes i en afstand på mindst 1,5 cm (5/8 tommer) fra din krop. Den må
ikke indeholde metal og enheden skal anbringes i den ovennævnte afstand fra
din krop. For at kunne overføre datafiler og meddelelser succesfuldt, skal
enheden have en god forbindelse til netværket. I visse tilfælde kan overførslen
af datafiler og meddelelser forsinkes, indtil der er en god forbindelse
tilgængelig. Kontroller, at anvisningerne for ovenstående afstand overholdes,
indtil overførslen er udført. Visse dele af enheden er magnetiske. Metaldele kan
blive tiltrukket til enheden og mennesker med høreapparatet må ikke holde
enheden op til øret med høreapparatet. Anbring ikke kreditkort eller andre
magnetiske lagermedier nær enheden, da data, der er gemt på dem, kan blive
slettet.

Medicinske apparater

Funktionen af radiotransmitterende udstyr, inklusiv trådløse telefoner, kan
forstyrre funktionen af medicinske apparater, der ikke er tilstrækkeligt
beskyttede. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske apparat for
at fastslå, om apparatet er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern RF-energi, eller
hvis du har spørgsmål. Sluk for enheden i faciliteter, der er associeret med
sundhedsplejen, når der er opsat bestemmelser om at slukke for din type
enhed. Hospitaler og faciliteter associeret med sundhedsplejen kan anvende
udstyr, der kan være følsomt overfor eksterne RF-transmissioner.
Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en
afstand på mindst 15,3 cm (6 tommer) mellem trådløse enheder og en
pacemaker for undgå potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Disse anbefalinger
samstemmer med den uafhængige undersøgelse af - og anbefalinger fra -
Wireless Technology Research. Mennesker med pacemakere skal overholde
følgende:

Enheden skal altid holdes i en afstand på mindst 15,3 centimeter
(6 tommer) fra pacemakeren.

Enheden må ikke bæres, så den holdes tæt på din pacemaker, når enheden
er tændt. Hvis du har mistanke om forstyrrelse af pacemakeren, skal du
slukke for enheden og flytte den.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.