オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

xiii

din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres
forudindstalleret på din bærbare. Følg disse trin for at få adgang til den:
1 Klik på Start > Alle programmer > AcerSystem.
2 Klik på AcerSystem User Guide.

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret.
Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører
installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du
klikker på AcerSystem User Guide. Følg vejledningen på skærmen
for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan
du bruger Adobe Reader, finder du i menuen Hjælp og Support.

Grundlæggende vedligeholdelse og tip til
brug af computeren

Tænde og slukke for computeren

Tænd for computeren ved at trykke på og slippe afbryderknappen under LCD-
skærmen. Placeringen af afbryderknappen på computeren er vist under Hurtig-
guide.
Du kan slukke for computeren på følgende måder:

Ved hjælp af kommandoen Luk computeren i Windows: Klik på Start og
derefter på Luk computeren.

Med afbryderknappen
Du kan også sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på
hurtigtasten for pausetilstand, <Fn> + <F4>.

Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du
trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire
sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen,
bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

Vedligeholdelse af computeren

Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.

Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af
varmekilder som f.eks. en radiator.

Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC
(122ºF).

Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.

Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.

Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.