オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

38

D

ansk

Dansk

Bestemmelser og

sikkerhedsbemærkninger

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse
B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav
er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat
beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som,
hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne,
kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.
Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til
at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

Dreje eller flytte modtagerantennen.

Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det,
hvor modtageren er tilsluttet.

Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede
kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er
certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B,
må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er
certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af
producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal
Communications Commission, til at betjene denne computer.

Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne.
Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget
interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.