オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

iii

Information för din säkerhet och

komfort

Säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dokumentet för framtida referens.
Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten.

Slå av produkten före rengöring

Koppla ur nätströmssladden ur vägguttaget innan du rengör den. Använd
inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd en lätt fuktad duk för
rengöring.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR om att bryta strömmen med
väggkontakten

Observera följande riktlinjer när du slår på och bryter strömmen till
nätaggregatet:
Installera nätaggregatet innan du ansluter nätsladden till elnätuttaget.
Koppla ur nätsladden innan du tar ut nätaggregatet ur datorn.
Om datorn drivs av fler än en energikälla måste du koppla från strömmen från
systemet genom att koppla ur alla strömsladdar från energikällorna.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR angående tillgänglighet

Försäkra dig om att du ansluter enhetens nätsladd till ett lättillgängligt eluttag
som sitter placerat så nära enhetens användare som möjligt. Försäkra dig om att
koppla ur nätsladden från eluttaget när du vill bryta strömmen till
utrustningen.

VAR FÖRSIKTIG med medföljande attrappkort (endast för vissa
modeller)

Datorn levereras med attrapper av plast i kortplatserna. Attrapperna är avsedda
att skydda oanvända kortplatser från damm, metallföremål och andra partiklar.
Spara kortattrapperna för användning när inga kort finns i platserna.

FÖRSIKTIGHET vid lyssning

Följ instruktionerna nedan för att skydda din hörsel.

Höj volymen gradvis tills du hör klart och bekvämt.

Öka inte volymen efter det att dina öron har anpassat sig.

Lyssna inte på musik med för hög volym under längre perioder.

Öka inte volymen för att utestänga oljud i omgivningen.

Sänk volymen om du inte hör människor som talar nära dig.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.