オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

vii

Varning! Batterier kan explodera om de inte hanteras på riktigt
sätt. Ta inte isär dem eller släng dem i elden. Håll dem på avstånd
från barn. Följ lokala föreskrifter när du kasserar begagnade
batterier.

Driftmiljö

Varning! Av säkerhetsskäl bör du stänga av all utrustning för
trådlös och radiokommunikation när du använder din bärbara
dator i följande situationer. Några exempel på sådan utrustning
är: trådlöst nätverk (WLAN), Bluetooth och/eller 3G.

Kom ihåg att följa alla de särskilda bestämmelser som gäller i varje geografiskt
område, och stäng alltid av enheten där användning är förbjuden eller kan
medföra störningar eller fara. Använd bara enheten i normala driftpositioner.
Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid normal användning
samt när den och dess antenn finns på minst 1,5 cm avstånd från din kropp.
Antennen får inte innehålla metall och du ska placera enheten på ovannämnda
avstånd från kroppen. Anslutningen till nätverket måste vara av hög kvalitet för
att överföringen av datafiler eller meddelanden ska lyckas. I vissa fall kan
överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas till dess att anslutningen
är tillräckligt stark. Var noga med att observera ovannämnda säkerhetsavstånd
tills överföringen är klar. Vissa delar av datorn är magnetiska. Föremål av metall
kan dras till datorn och personer med hörapparat bör inte hålla datorn nära
örat när hörapparaten är isatt. Placera inte kreditkort eller andra magnetiska
lagringsmedier nära enheten eftersom informationen på dem kan bli raderad.

Medicinsk utrustning

All utrustning med radiosändare inklusive trådlösa telefoner kan förorsaka
funktionsstörningar hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga
en läkare eller den medicinska apparatens tillverkare för att ta reda på om
apparaten är tillräckligt skyddad från extern RF-energi eller om du har andra
frågor. Stäng av enheten när du befinner dig på vårdinrättningar med skyltar
som uppmanar om detta. På sjukhus och andra vårdinrättningar kan det finnas
utrustning som är känslig för externa RF-överföringar.
Pacemaker. Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta säkerhetsavstånd
på 15,3 centimeter mellan apparater för trådlös överföring och en pacemaker
för att motverka risken för störningar av pacemakern. Dessa
rekommendationer stöds av oberoende forskning och stämmer med
rekommendationerna från organisationen Wireless Technology Research. Den
som har pacemaker bör tänka på följande:

Håll alltid enheten på minst 15,3 centimeters avstånd från pacemakern.

För inte enheten i närheten av pacemakern när datorn är på. Om du

misstänker störningar ska du stänga av datorn och flytta på den.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.