オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

viii

Hörapparater. Vissa digitala trådlösa apparater kan förorsaka störningar i vissa
hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om störningar uppstår.

Fordon

RF-signaler kan påverka felaktigt installerad eller otillräckligt skärmad
elektronik i motorfordon, t.ex. elektroniska insprutningssystem, elektroniska
antisladdsystem (ABS-bromsar), elektroniska farthållare och luftkuddar.
Kontakta fordonets/tilläggsutrustningens tillverkare eller en återförsäljare.
Endast behörig personal får utföra service på enheten eller montera den i en bil.
Felaktig montering eller service kan vara farligt och upphäva eventuella
garantier som enheten täcks av. Kontrollera regelbundet att all trådlös
utrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar. Förvara och bär inte
antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som
enheten, dess delar eller tillbehör. Den som använder ett fordon med
krockkuddar bör komma ihåg att krockkuddarna blåses upp hastigt och med stor
kraft. Placera inga föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös utrustning i
området ovanför krockkudden eller i krockkuddens utlösningszon. Felaktigt
installerad trådlös utrustning i fordonet när krockkudden löser ut kan förorsaka
allvarliga skador. Det är förbjudet att använda enheten under flygningar.
Stäng av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlös
kommunikationsutrustning vid flygningar kan innebära fara för flygplanets
styrsystem, störa nätverket för trådlös telefoni och utgöra ett lagbrott.

Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i områden med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar
och instruktioner. Potentiellt explosiva miljöer omfattar områden där du i
normalfall får en uppmaning om att stänga av bilmotorn. Gnistor i sådana
områden kan orsaka explosion eller brand, vilket kan resultera i kroppsskador
och till och med dödsfall. Stäng av den bärbara datorn i närheten av
bensinpumpar på bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av
radioutrustning i bränsledepåer, förvarings- och distributionsområden, kemiska
anläggningar eller där sprängningsarbeten påbår. Områden med potentiellt
explosiv miljö är ofta men inte alltid markerade. Det kan röra sig om under däck
på båtar, anläggningar för transport eller förvaring av kemikalier, fordon som
använder kondenserad petroleumgas (t.ex. propan eller butan) och områden
där luften innehåller kemikalier eller partiklar som fibrer, damm eller
metallpulver. Starta inte den bärbara datorn där användning av mobiltelefoner
är förbjuden eller där den kan orsaka störningar eller fara.

Nödsamtal

Varning! Du kan inte ringa nödsamtal med denna enhet. För nödsamtal måste
du använda en mobiltelefon eller annan typ av telefon.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.