オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

11

Sv

en

ska

Återställningstyper

Återställa förinstallerade program och drivrutiner

Du kan som ett felsökningssteg behöva återinstallera program och
enhetsdrivrutiner som förinstallerades i datorn från fabriken. Du kan antingen
återställa med hjälp av hårddisken eller backupskivan som du har skapat.

Ny programvara: Om du måste återställa program som inte var
förinstallerade i datorn följer du programvarans installationsanvisningar.

Nya enhetsdrivrutiner: Om du måste återställa enhetsdrivrutiner som inte
var förinstallerade i datorn följer du anvisningarna som levererades med
enheten.

Återställa förinstallerade program och drivrutiner:
1

Klicka på Start > Alla program > Acer, och sedan på Acer eRecovery
Management.

- ELLER -
Om du återställer från säkerhetskopian med drivrutiner och program ansluter
du USB-flashenheten till en USB-port. Öppna USB-flashenheten i Windows
Explorer och dubbelklicka på Återställning.
2

Klicka på Installera om drivrutiner eller program från en USB-enhet..

3

Klicka på Innehåll om du vill visa en lista över program och
enhetsdrivrutiner.

4

Klicka på installationsikonen för det objekt du vill installera och följ sedan
anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. Upprepa det här
steget för alla objekt som du vill återinstallera.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.