オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

24

Sv

enska

Genomgå denna procedur tills batteriet laddats upp och ur fullständigt
tre gånger.

Använd den här proceduren med alla nya batterier, eller för batterier
som inte har använts på länge. Om datorn ska stå oanvänd i mer än två
veckor skall du avlägsna batteriet från enheten.

Varning: Utsätt aldrig batterier för temperaturer under 0ºC (32ºF)
eller över 45ºC (113ºF). Extrema temperaturförhållanden kan
orsaka allvarlig skada på batteripaketet.

Då du genomför förberedelseproceduren för ett batteri förbereds
det att kunna laddas upp till maximal nivå. Om du inte följer denna
procedur kommer du inte att kunna ladda upp batteriet maximalt,
och kommer också att förkorta batteriets effektiva livslängd.

Dessutom påvrkas batteriets livslängd negativt av följande
användningsmönster:

Att alltid driva datorn med nätström då batteriet är insatt. Om du
vill använda nätström konstant rekommenderar vi dig att avlägsna
batteripaketet efter att det är helt uppladdat.

Att inte ladda upp och ur batteriet till max, som beskrivs ovan.

Flitig användning – ju oftare du använder batteriet, desto fortare
kommer dess effektiva livslängd att ta slut. Ett vanligt datorbatteri
har en kapacitet på ungefär 300 laddningar.

Montera in och ur batteriet

Viktigt! Innan du tar ur batteriet ur datorn måste du ansluta
nätadaptern om du vill fortsätta använda datorn. Annars ska du
stänga av datorn först.

Gör så här för att montera i ett batteripaket:

1

Placera batteriet ovanför batterifacket, och kontrollera att den
kontaktförsedda änden går i först, och att batteriets ovansida
pekar uppåt.

2

För in batteriet i batterifacket och tryck försiktigt till dess batteriet
låser sig på plats.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.