オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

31

Sv

en

ska

Säkra datorn

Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du
skyddar och sköter om datorn.

Säkerhetsfunktionerna omfattar hårdvaru- och mjukvarulås — ett säkerhetslås
och lösenord.

Använda ett datorlås

Den barbara datorn levereras med en Kensington-kompatibel sakerhetsskara
for ett sakerhetslas.

Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst
skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om
nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.

Använda lösenord

Du kan skydda datorn från otillbörlig användning med tre lösenord. Genom att
skapa lösenord kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer.

Övervakarlösenordet (Supervisor Password) förhindrar obehörig
användning av BIOS-inställningarna. När det ställts in kan du inte använda
BIOS-inställningarna utan att först ange lösenordet. Se "BIOS-
inställningarna" på sidan 34
.

Användarlösenordet (User Password) säkrar datorn mot obehörig
användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för
systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.

Lösenord vid start (Password on Boot) säkrar datorn mot obehörig
användning. Om du kombinerar det här lösenordet med lösenord för
systemstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.

Viktigt! Glöm inte övervakarlösenordet! Om du glömmer bort ett
lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat
servicecenter.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.