オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

vii

Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.
Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia.
Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to
możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego.
Akumulator może powodować zakłócenia komunikacji urządzeń bezprzewodowych.

Wymiana pakietu akumulatora

Komputery serii notebook PC wykorzystują akumulator litowy. Akumulator należy
wymieniać tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz
z urządzeniem. Użycie innego akumulatora może spowodować pożar lub wybuch.

Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może
spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub
narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych
regulacji prawnych.

Środowisko robocze

Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączać
wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale
radiowe, kiedy używa się komputera przenośnego
w następujących warunkach. Te urządzenia mogą obejmować
między innymi: urządzenia sieci bezprzewodowych (WLAN),
Bluetooth i/lub 3G.

Należy pamiętać o stosowaniu się do wszelkich szczególnych regulacji prawnych
obowiązujących na danym terenie oraz zawsze wyłączać swe urządzenie, kiedy
jego używanie jest zabronione albo może powodować zakłócenia lub zagrożenia.
Korzystać z urządzenia tylko w jego normalnym położeniu roboczym. To urządzenia
spełnia wymagania wytycznych dotyczących narażenia na działanie częstotliwości
radiowych, kiedy jest używane w normalny sposób, a jego antena znajduje się
w odległości nie mniejszej niż 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała użytkownika.
Nie może zawierać metalowych części, a użytkownik powinien umieścić urządzenie
w określonej powyżej odległości od ciała. Aby pomyślnie transmitować pliki danych
lub wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią.
W niektórych przypadkach transmisja plików danych lub wiadomości może zostać
opóźniona, dopóki takie połączenie nie będzie dostępne. Aż do zakończenia
transmisji należy zapewnić utrzymanie odległości określonej w powyższych
zaleceniach. Części urządzenia są magnetyczne. Do urządzenia będą przyciągane
metalowe przedmioty, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny
trzymać urządzenia przy uchu z aparatem słuchowym. W pobliżu urządzenia nie
pozostawiać kart kredytowych ani innych magnetycznych urządzeń
przechowywania danych, ponieważ może dojść do skasowania zawartych na nich
informacji.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.