オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

xiv

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego
komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak komputer może
usprawnić pracę użytkownika, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika
AcerSystem
, zawierającym szczegółowe informacje na temat takich zagadnień jak
narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń i rozwiązywanie
problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz
informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z Twoim komputerem przenośnym.
Jest on dostępny w formie elektronicznej jako plik PDF zapisany fabrycznie na
dysku komputera. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:
1 Kliknij Start > Wszystkie programy > AcerSystem.
2 Kliknij AcerSystem User Guide.

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest
zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie
zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie AcerSystem User
Guide
spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader.
W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane
na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader,
znajdują się w menu Pomocy i obsługi technicznej.

Podstawowe porady i wskazówki dotyczące
używania komputera

Włączanie i wyłączanie komputera

Aby włączyć komputer, należy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania znajdujący się
poniżej ekranu LCD. Zobacz "Skrócony poradnik", w celu uzyskania informacji o
położeniu przycisku zasilania.

Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności:

Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: Kliknij przycisk uruchom, a
następnie kliknij przycisk Zamknij system.

Użycie przycisku zasilania

Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisz
skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>.

Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie,
wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj
przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu
komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co
najmniej dwie sekundy.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.