オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

7

Polski

Typy przywracania

Przywracanie fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania i sterowników

W celu rozwiązania występującego problemu może wystąpić konieczność ponownej
instalacji oprogramowania i sterowników urządzenia zainstalowanych na
komputerze fabrycznie. Przywracania można dokonać przy użyciu dysku twardego
lub utworzonych dysków przywracania.

Nowe oprogramowanie: Aby przywrócić oprogramowanie, które nie było
fabrycznie zainstalowane na komputerze, należy zastosować się do instrukcji
instalacji oprogramowania.

Nowe sterowniki urządzenia: Aby przywrócić sterowniki urządzenia, które nie
były zainstalowane fabrycznie na komputerze, postępuj zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z urządzeniem.

Przywracanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania i sterowników:

1

Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer eRecovery
Management
.

- LUB -

W przypadku przywracania z dysku przywracania sterowników i aplikacji, włóż go do
napędu dysku, a następnie przejdź do Kroku 3 po wyświetleniu głównego menu
Przywracanie aplikacji Acer.

2

Kliknij kartę Przywróć, a następnie kliknij Instaluj sterowniki lub aplikacje
ponownie
, aby wyświetlić główne menu Przywracanie aplikacji Acer.

3

Kliknij Zawartość, aby wyświetlić listę programów i sterowników urządzenia.

4

Kliknij ikonę Instaluj dla pozycji, którą chcesz instalować, a następnie postępuj
zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
Powtórz ten krok dla każdej pozycji, którą chcesz instalować ponownie.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.