オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

16

Polski

Touchpad

Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego
powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni
touchpada. Centralne położenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optimum
komfortu i podparcia.

Podstawowe informacje o obsłudze touchpada
(z dwoma przyciskami)

Następujące pozycje pokazują sposób użycia urządzenia touchpad z dwoma
przyciskami.

Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor.

Naciskaj znajdujące się poniżej touchpada przyciski w lewo i w prawo, aby

uruchomić funkcję zaznaczenia i wykonania. Te dwa przyciski mają podobne

działanie do lewego i prawego przycisku myszki. Stuknięcie touchpada ma taki

sam skutek, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki.

Uwaga: Ilustracje są przykładowe. Dokładna konfiguracja zależy od
zakupionego modelu komputera.

Funkcja

Lewy przycisk (2)

Prawy przycisk (3) Podstawowy touchpad (1)

Wykonaj

Kliknij szybko dwukrotnie.

Stuknij dwukrotnie (z tą
samą szybkością, jak przy
dwukrotnym kliknięciu
przyciskiem myszki)

Zaznacz

Kliknij raz.

Stuknij raz.

Przeciągnij

Kliknij i przytrzymaj, a
następnie przeciągnij palec
po powierzchni touchpada,
aby przeciągnąć kursor po
ekranie.

Stuknij dwukrotnie (z tą
samą szybkością, jak przy
dwukrotnym kliknięciu
przyciskiem myszki), a
następnie po drugim
stuknięciu pozostaw palec
na powierzchni touchpada
i przeciągnij kursor.

Dostęp do menu
kontekstowego

Kliknij raz.

1

2

3

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.