オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

38

Polski

Rozwiązywanie problemów

W rozdziale tym znajdują się porady dotyczące postępowania w przypadku
wystąpienia typowych problemów z systemem. Należy je przeczytać przed
zwróceniem się o pomoc do pracownika pomocy technicznej. Rozwiązania bardziej
poważnych problemów wymagają otwarcia obudowy komputera. Nie należy
otwierać obudowy komputera samodzielnie. W celu uzyskania pomocy należy
kontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Ten notebook PC zawiera zaawansowane rozwiązania umożliwiające wyświetlanie
na ekranie raportów o błędach, aby zapewnić pomoc w rozwiązaniu problemów.

Jeżeli system zgłosi komunikat o błędzie lub pojawiają się objawy wystąpienia
błędu, zobacz "Komunikaty o błędach" poniżej. Jeżeli nie można rozwiązać
problemu, skontaktuj się z dostawcą. Zobacz "Zgłaszanie potrzeby obsługi
serwisowej" na stronie 23
.

Komunikaty o błędach

Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie, należy zanotować jego treść i podjąć próbę
usunięcia błędu. W poniższej tabeli zostały wymienione w kolejności alfabetycznej
komunikaty o błędach oraz zalecany przebieg postępowania.

Komunikaty o błędach Czynności naprawcze

CMOS battery bad

Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum
serwisowym.

CMOS checksum error

Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum
serwisowym.

Disk boot failure

Włóż płytę systemową (startową), a następnie naciśnij
klawisz <Enter> w celu ponownego uruchomienia
komputera.

Equipment configuration
error

Naciśnij <F2> (podczas testu POST), aby uruchomić
program narzędziowy BIOS; następnie naciśnij Exit,
aby ponownie uruchomić komputer.

Hard disk 0 error

Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum
serwisowym.

Hard disk 0 extended
type error

Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum
serwisowym.

I/O parity error

Skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum
serwisowym.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.