オーナーマニュアル Acer - Aspire one series, AOD257, AOHAPPY2, AO722

前へ 次へ
background image

40

Polski

Przepisy i uwagi dotyczące

bezpieczeństwa

Oświadczenie zgodności z wymaganiami FCC

Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych
klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono
w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania
niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności
radiowej.

Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej
instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia
i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może
podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez:

Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej,

Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem,

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania niż
odbiornik,

Konsultację z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.

Powiadomienie: Kable ekranowane

W celu uzyskania zgodności z przepisami FCC, wszystkie połączenia z innymi
urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych.

Powiadomienie: Urządzenia peryferyjne

Do tego notebooka można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia
wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) posiadające certyfikat zgodności
z ograniczeniami klasy B. Skutkiem eksploatacji z przyłaczonymi urządzeniami
peryferyjnymi, które nie posiadają świadectw zgodności, mogą być zakłócenia
odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane w sposób wyraźny przez
producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania
z urządzenia, co wynika z przepisów Federal Communications Commission
(Federalnej Komisja Łączności).

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.